Các bài viết cũ

Hình ảnh Vương triều nhà Nguyễn

Vương triều nhà Nguyễn

Hôm nay xin gửi đến các bạn những bức hình về vương triều nhà Nguyễn, vương triều cuối của chế độ phong kiến Việt Nam. Vương triều nhà Nguyễn bao gồm 13 đời vua.

Vua Gia Long (1802-1820)


Vua Gia Long (Thái tổ của vương triều nhà Nguyễn)

Hoàng tử Cảnh (hình vẽ bên Pháp bởi họa sĩ Maupérin vào năm 1787)


Vua Minh Mạng (1820-1840)


Vua Minh Mạng vị vua thứ 2 của triều Nguyễn


Ấn soái của vua Minh Mạng


Toàn cảnh lăng vua Minh Mạng


Cổng vào lăng Minh Mạng


Vua Tự Ðức (1847-1883)


Vua Tự Đức


Các vương phi của vua Tự Đức


Vua Hàm Nghi (1884-1885)


Vua Hàm Nghi


Di ảnh vua Hàm nghi thờ tại lâu đài De la Nauche (Pháp)

Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)


Ngôi mộ của vua Hàm Nghi ở làng Thonac (Pháp)


Vua Ðồng Khánh (1885-1889)


Vua Đồng Khánh


Vua Thành Thái (1889-1907)


Từ trái sang phải, 3 hoàng tử: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm. Các em của Vua Thành Thái (1891)


Hai vương phi của vua Thành Thái


Các anh em của vua Thành Thái và các thầy giáo


Vua Thành Thái


Nhà vua trong bộ triều phục


Nhà vua lúc còn trên ngôi


Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion (Nhìn vẫn giữ được khí độ)Đến gặp toàn quyền Đông Dương năm 1900 (lúc đó nước ta đang bị Pháp đô hộ)


Nhà vua trong lần về thăm Cố đô Huế lần cuối cùng vào năm 1953


Vua Bảo Đại đến thăm cựu hoàng Thành Thái tại Sài Gòn vào năm 1953


Hoàng hậu Từ Minh, thân mẫu cựu hoàng Thành Thái


Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái


Vua Duy Tân (1907-1916)


Vua Duy Tân (5-9-1907)


Vua Duy Tân (19-9-1907)


Vua Duy Tân


Vua Duy Tân (1907)


Vua Duy Tân (năm 30 tuổi)


Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân


Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)Vua Duy Tân và các anh chị em


Vua Khải Ðịnh (1916-1925)


Vua Khải Định


Vua Khải Ðịnh và thái tử Vĩnh Thụy tại Paris năm 1922


Bà Ân phi Hồ Thị Chỉ, vợ của vua Khải Định


Vua Bảo Ðại (1925-1945)


Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai)


Thái tử Vĩnh Thụy (1925)
Vua Bảo Đại


Vua Bảo Ðại và Hoàng hậu Nam PhươngHoàng hậu Nam Phương, vợ của vua Bảo Ðại


Vua Bảo Ðại trong một buổi lễ năm 1930


Cựu hoàng Bảo Ðại bên Pháp (tháng 12 năm 1995)


Cựu hoàng Bảo Ðại và chiếc ấn Hoàng Ðế Chi Bảo


Hoàng Ðế Chi Bảo ấn


Thái tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại


Thái tử Bảo Long và các quan đại thần


Danh sách 13 đời vua nhà Nguyễn
– Gia Long (1762-1820)
Niên hiệu: Gia Long
Năm sinh, năm mất: 1762-1820
Giai đoạn trị vì: 1802-1820
Miếu hiệu: Thế Tổ Cao Hoàng Ðế
Tên Húy: Nguyễn Phúc Ánh

– Minh Mạng (1791-1840)
Niên hiệu: Minh Mạng
Năm sinh, năm mất: 1791-1840
Giai đoạn trị vì: 1820-1840
Miếu hiệu: Thánh Tổ Nhân Hoàng Ðế
Tên Húy: Nguyễn Phúc Kiểu, Nguyễn Phúc Ðảm

– Thiệu Trị (1807-1847)
Niên hiệu: Thiệu Trị
Năm sinh, năm mất: 1807-1847
Giai đoạn trị vì: 1841-1847
Miếu hiệu: Hiến Tổ Chương Hoàng Ðế
Tên Húy: Nguyễn Phúc Tuyền, Nguyễn Phúc Miên Tông

– Tự Ðức (1829 -1883)
Niên hiệu: Tự Ðức
Năm sinh, năm mất: 1829 -1883
Giai đoạn trị vì: 1847-1883
Miếu hiệu: Dực Tông Anh Hoàng Ðế
Tên Húy: Nguyễn Phúc Thì, Nguyễn Phúc Hồng Nhậm

– Dục Ðức (1853-1883)
Niên hiệu: Dục Ðức
Năm sinh, năm mất: 1853-1883
Giai đoạn trị vì: 1883
Miếu hiệu: Công Tông Huệ Hoàng Ðế
Tên Húy: Nguyễn Phúc Ưng Chân

– Hiệp Hoà (1847-1883)
Niên hiệu: Hiệp Hoà
Năm sinh, năm mất: 1847-1883
Giai đoạn trị vì: 1883
Miếu hiệu: Chưa rõ sẽ bổ sung sau
Tên Húy: Nguyễn Phúc Thăng, Nguyễn Phúc Hường Dật

– Kiến Phúc (1869-1884)
Niên hiệu: Kiến Phúc
Năm sinh, năm mất: 1869-1884
Giai đoạn trị vì: 1884
Miếu hiệu: Giảng Tông Nghị Hoàng Ðế
Tên Húy: Nguyễn Phúc Hạo, Nguyễn Phúc Ưng Ðăng

– Hàm Nghi (1871-1943)
Niên hiệu: Hàm Nghi
Năm sinh, năm mất: 1871-1943
Giai đoạn trị vì: 1884-1885
Miếu hiệu: Chưa rõ sẽ bổ sung sau
Tên Húy: Nguyễn Phúc Minh, Nguyễn Phúc Ưng Lịch

– Ðồng Khánh (1864-1889)
Niên hiệu: Ðồng Khánh
Năm sinh, năm mất: 1864-1889
Giai đoạn trị vì: 1885-1889
Miếu hiệu: Cảnh Tông Thuần Hoàng Ðế
Tên Húy: Nguyễn Phúc Biện, Nguyễn Phúc Chánh Mông

– Thành Thái (1879-1954)
Niên hiệu: Thành Thái
Năm sinh, năm mất: 1879-1954
Giai đoạn trị vì: 1889-1907
Miếu hiệu: Hoài Trạch Công Hoàng Ðế
Tên Húy: Nguyễn Phúc Chiêu, Nguyễn Phúc Bửu Lân

– Duy Tân (1900-1945)
Niên hiệu: Duy Tân
Năm sinh, năm mất: 1900-1945
Giai đoạn trị vì: 1907-1916
Miếu hiệu Chưa rõ sẽ bổ sung sau
Tên Húy: Nguyễn Phúc Hoảng, Nguyễn Phúc Vĩnh San

– Khải Ðịnh (1885-1933)
Niên hiệu: Khải Ðịnh
Năm sinh, năm mất: 1885-1933
Giai đoạn trị vì: 1916-1925
Miếu hiệu: Hoằng Tông Tuyên Hoàng Ðế
Tên Húy: Nguyễn Phúc Tuấn, Nguyễn Phúc Bửu Ðảo

– Bảo Ðại (1913-1997)
Niên hiệu: Bảo Ðại
Năm sinh, năm mất: 1913-1997
Giai đoạn trị vì: 1925- 1945
Miếu hiệu: Chưa có sẽ bổ sung sau
Tên Húy: Nguyễn Phúc Thiển, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

Miếu Hiệu: Miếu hiệu là tên vua đã chết được vua nối ngôi, hoặc đình thần đặt để viết trên bài vị hay trên các bài văn tế đọc trong các dịp giỗ chạp.

Bài viết vẫn còn nhiều thiếu xót, nhưng sẽ là bổ ích cho chúng ta về lịch sử đất nước, sẽ bổ sung thêm thông tin chi tiết về các vị vua triều Nguyễn.

Source: http://beat.vn/forum/showthread.php?72946-V%C6%B0%C6%A1ng-tri%E1%BB%81u-nh%C3%A0-Nguy%E1%BB%85n

%d bloggers like this: